logo

Catalogue on Research and Innovation
Potential of University of Montenengro

Bussiness Service Office at the University of Montenengro

UCG tempus
Crnogorski English

Researchers

Mandic Milica
email:
www:
Tel:
+382 32 303 140

Dr Mandic Milica, naucni saradnik za oblast ihtioplankton i marikultura, rukovodilac je Laboratorije za razvojna

istraživanja i marikulturu. Doktorsku disertaciju pod nazivom: »Sezonski aspekti diverziteta ihtioplanktona u Bokokotoskom
zalivu« odbranila je 29. novembra 2011. godine na Biološkom Fakultetu Univerziteta u Beogradu, pri cemu je stekla zvanje doktora bioloških nauka. 2009. godine imenovana je za naucno odgovornu osobu u Institutu
za biologiju mora za primjenu CITES konvencije u Crnoj Gori. clan je FAO AdriaMed radne grupe za procjenu
pelagicnih resursa u južnom Jadranu, GFCM SubSaC radne grupe za pelagicne resurse i Radne Grupe za pregovore
Crne Gore sa EU za poglavlje 13 – Ribarstvo.