logo

Catalogue on Research and Innovation
Potential of University of Montenengro

Bussiness Service Office at the University of Montenengro

UCG tempus
Crnogorski English

Researchers

Ikica Zdravko

Zdravko Ikica, Diplomirani inženjer morskog ribarstva (Sveucilišni odjel za studije mora Sveucilišta u Splitu) i inženjer
pomorskog prometa (smjer nautika) (Pomorski fakultet u Splitu). Na Institutu za biologiju mora zaposlen je od 2008.
godine. Doktorska disertacija („Dinamika populacije muzgavaca (Eledone cirrhosa (Lamarck, 1798) i Eledone moschata
(Lamarck, 1798)) na podrucju južnog Jadrana“) spremna je za odbranu..