logo

Catalogue on Research and Innovation
Potential of University of Montenengro

Bussiness Service Office at the University of Montenengro

UCG tempus
Crnogorski English

Researchers

Buri? Milorad Mišo
email:
www:
Adresa:
Džordža Vašingtona bb 81000 Podgorica, Crna Gora
Tel:
+382 69 020 408
  

Prof.dr Milorad Mišo Buri? rukovodilac CETIM-a, redovni je profesor na Mašinskom fakultetu Univerziteta
Crne Gore. Ro?en je 19.04.1953. godine na Cetinju. 1986 godine odbranio je na Mašinskom fakultetu u Titogradu
doktorsku disertaciju pod nazivom ‘’Elastodinamika zavarenih rešetkastih nosa?a mostnih kranova’’.
Posebno treba ista?i da je stekao veliko znanje i iskustvo u rešavanju problema iz privrede što najo?itije
potvr?uju konstrukcije i ure?aji koje je projektovao i koje se uspješno primjenjuju u Crnogorskoj priveredi.
Tako?e treba ista?i da prof. Buri? uspješno primjenjuje savremene softvere za projektovanje i prora?un konstrukcija
na ra?unarima.