logo

Catalogue on Research and Innovation
Potential of University of Montenengro

Bussiness Service Office at the University of Montenengro

UCG tempus
Crnogorski English

Researchers

Vujovic Aleksandar
email:
www:
Adresa:
Cetinjski put bb, 81000 Podgorica, Crna Gora
Tel:
+382 20 242 907

Doc. dr Aleksandar J. Vujovic, dipl. inž. maš., rodjen je 08.10.1974. godine, na Cetinju, Republika Crna Gora. Osnovnu školu i gimnaziju završio je na Cetinju. Dobitnik je nagrade “LUCA”. Diplomirao je na Mašinskom fakultetu u Podgorici 2000. godine, smjer Proizvodnog mašinstva, kao prvi diplomac iz generacije. Bio je stipendista “Željezare-Nikšic” u trajanju od 3 godine za studente sa prosjekom iznad 8,5. Magistarski rad pod nazivom “Makroupravljanje neusaglašenostima kao osnova modela za poboljšavanje QMS-a”, odbranio na Mašinskom fakultetu u Podgorici 2004. godine. Dobitnik je nagrade Siemens za rezultate na postdiplomskim
studijama. Doktorirao je na Mašinskom fakultetu u Podgorici 2008. godine. Tema disertacije je “Poboljšavanje performansi poslovnih procesa na bazi sistema menadžmenta primjenom alata vještacke inteligencije”. Za doktorsku disertaciju je dobio nagradu “Trimo”, na medjunarodnom konkursu. U toku doktorskih studija boravio na Mašinskom fakultetu u Ljubljani i na Univerzitetu Evry u Parizu. Od 2000. do 2008. godine obavljao je poslove saradnika u nastavi, kada je izabran u zvanje Docent na predmetima: Industrijski inženjering, Fleksibilni proizvodni sistemi, Integrisani sistemi menadžmenta i Stru?na laboratorijska praksa.