logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English

Kancelarija za poslovnu podršku

Prof. dr Mileta Janjić

Univerzitet Crne Gore – Mašinski fakultet

Džordža Vašingtona bb

81000 Podgorica, Crna Gora

E-mail: mileta@ac.me

Tel.: +382 (0)78 107 285