logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore (www.bsoum.ac.me) osnovana je u okviru TEMPUS projekta WBCInno (www.wbc-inno.kg.ac.rs ), po odluci Univerziteta Crne Gore - Mašinskog fakulteta od 11. Aprila 2014. godine, sa ciljem da se istraživački i inovativni potencijali Univerziteta učine dostupnim poslovnom okruženju i da se podrži razvoj ideja istraživača i studenata.

Osim mapiranja potencijala Univerziteta, njegove prezentacije u okviru Kataloga (printani i online), osoblje Kancelarije je uključeno u razvoj i održavanje kolaborativne platforme za upravljanje inovacijama (www.uminno.datastation.com) za prikupljanje i razvoj ideja i preduzetničkih poduhvata u univerzitetskom okruženju. Kroz razvoj partnerstva sa organizacijama za podršku inovacijama BSO će se podržati najbolje ideje u njihom putu ka tržištu. 

Ciljevi Kancelarije

Djelatnosti Kancelarije