logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English

Nagrade

  1. Nagradno putovanje za prvi pobjednički tim - posjeta partnerskim institucijama u jednoj od zemalja: Austrija, Njemačka, Engleska ili Španija.

  2. Eventualne novčane nagrade preduzeća sponzora.

  3. Ostale nagrade.