logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English

Pretraga

Mjere upravljanja živim resursima mora i njihovo ocuvanje na principima održivog razvoja

(OSTALO)