logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English

Pretraga

Strucne prakse

(OBUKA)

U okviru PPP programa KTC je slao 4 studenta na strucne prakse u zemljama regiona i Evrope: Srbiju (1),Hrvatsku (1) i Sloveniju (2).