logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English

Pretraga

Redovno se radi tehnicka dijagnoza stanja proizvodne opreme Termoelektrane Pljevlja

(OSTALO)