logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English

Pretraga

Laboratorija turbulentnih strujanja je upoznatim medjunarodnim casopisima:

(OSTALO)

• Anual review of fluid mechanics• Journal of fluid mechanics• Experiments in fluids• Measurements, Science and Technology.