logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English

Takmičenje za najbolju studentsku ideju je pokrenuto u okviru WBCInno projekta kao Regionalna inicijativa (Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora) i sprovešće se kroz pet lokalnih takmičenja u Kragujevcu, Novom Sadu, Banjoj Luci, Zenici i Podgorici. Regionalno finale će biti održano u Beogradu.  

Ciljevi takmičenja su:

  • Promovisati preduzetničku kulturu među studentima i istraživačima 
  • Podstaći kreativno mišljenje kod studenata i pomoći im da razviju poslovne ideje
  • Ohrabriti studente i istraživače da osnivaju start-up i spin-off preduzeća
  • Smanjiti rizike kod inovativnih i poslovnih poduhvata kroz obuke i mentoring
  • Razviti i sprovesti pre-inkubacione usluge za nove stanare biznis inkubatora
  • Podstaći transfer i komercijalizaciju istraživačkih rezultata kroz inovacije na tržištu