logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English

Kalendar

18. februar - 10. april 2015. Prijavljivanje ideja na platformi
13. april 2015. Lista odabranih ideja i timova
13. april - 1. jun 2015. Realizacija preduzetničkih obuka za razvoj ideja
1. jun - 6. jun 2015. Ocjenjivanje i izbor 6 najboljih ideja
6. jun - 15. jun 2015. Mentorska podrška u pripremi pitch prezentacije za izabrane ideje
jun 2015. Lokalno finale na Univerzitetu u Crnoj Gori (proglašenje 2 pobjedničke ideje i dodjela nagrada)
jul - avgust 2015. Nagradno putovanje u inostranstvo za najbolji tim i priprema za regionalno takmičenje
septembar 2015. Regionalno finale (10 pobjedničkih timova iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore)