logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English
Centar za racunovodstvo i reviziju (Centar)
Ekonomski fakultet
www:
Home page
email:
selma987@t-com.me

Cilj centra za racunovodstvo i reviziju se može posmatrati sa dva aspekta: edukativnog i tržišnog. U tom
smislu, genaralni cilj jeste da se omoguci kako svršenim, tako i studentima koji se nalaze još u fazi „razvoja“ da
prakticno implementiraju stecena znanja iz oblasti racunovodstvenih disciplina, kako bi se time obezbijedila
ponuda visokokvalifikovanih racunovodja, kao i da se omoguci njihova priprema za tržište rada, i to ne samo
u kompanijama (bilo kog profila), agencijama i institutima u Crnoj Gori, nego i znatno šire. U tržišnom smislu
cilj je da racunovodstveni centar Ekonomskog fakulteta bude prepoznatljiv na tržištu, tako da u individualnom
pogledu, ili u sadejstvu sa ostalim centrima fakulteta bude u mogu?nosti da tržišnim korisnicima pruži
kvalitetne i sveobuhvatne usluge.

Prezime i ime email Matična institucija
true Demirovic Selma selma987@t-com.me Ekonomski fakultet

Centar je tek osnovan, tako da još nije bilo znacajnih aktivnosti.

Kontakt osoba
email:
selma987@t-com.me
www:
visit page
Adresa:
Jovana Tomasevica 37, 81000 Podgorica
Tel:
+382 69 160 92