logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English
Centar za nauku Fakulteta primijenjene fizioterapije (Centar)
Univerzitet Crne Gore
www:
Home page
email:
dusanm@ac.me

• Podrška studentima u pisanju završnog, specijalistickog i naucnoistraživackog rada.
• Osposobljavanje za pretraživanje baza podataka.
• Razvoj strucnog i kritickog razmišljanja: sistematicnost, pouzdanost, povjerljivost, opovrgljivost, kriticnost.

Prezime i ime email Matična institucija
true Mustur Dušan dusanm@ac.me Univerzitet Crne Gore
Mugoša Boban Univerzitet Crne Gore
Raicevic Saša Univerzitet Crne Gore

Osposobljavanje studenata za upotrebu razlicitih mjernih instrumenata u fizioterapiji u svakodnevnoj klinickoj praksi (Bergova skala balansa, Fugl-Mayer test kod hemi-plegija, test motornog razvoja, FIM- functional independence measure, mjerenje obima ekstremiteta, poktetljivosti zglobova, mjerenje tonusa po Aschworthu, procjena držanja, HAQ, QIF (Quadriplegia index of function), VAS skala, NMR skala.

Kontakt osoba
email:
dusanm@ac.me
www:
visit page
Adresa:
Tel:
+382 69 560 578