logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English
Laboratorija za razvojna istraživanja i marikulturu (Laboratorija)
Univerzitet Crne Gore
www:
Home page
email:
mamilica@ac.me

Glavne aktivnosti laboratorije odnose se na:
• transfer novih tehnologija za uzgoj školjkaša
• monitoring kvaliteta voda na uzgajalištima školjki i riba
• zaštita uzgajališta od predatora
• ucešce u izradi Zakona o morskom ribarstvu i marikulturi, kao i podzakonskih akata
• Ucešce u izradi Strategije razvoja ribarstva (2006), ciji je sastavni dio marikultura
• sprovocenje CITES konvencije i davanje naucnog mišljenja za zaštitu morskih organizama (u saradnji sa Agencijom
za zaštitu životne sredine)
• Izrada Elaborata o tehnologijama i mogucnostima uzgoja morskih organizama
• Bliska saradnja sa Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja u cilju razvoja sektora marikulture
• clanstvo u CAQ (Komitet za akvakulturu Mediterana) i saradnja sa FAO sektorom za akvakulturu. Ucešce u
FAO InDam i ShockMed projektima
• Saradnja sa uzgajivacima školjaka, udruženjem marikulturista Crne Gore „MAREFARM“ i davanje strucnih savjeta.
• Edukacija djaka osnovnih i srednjih škola, kao i predavanja studentima nekoliko fakulteta iz regiona (Beograd,
Novi Sad, Kragujevac, Banja Luka)

Prezime i ime email Matična institucija
true Mandic Milica mamilica@ac.me Univerzitet Crne Gore

Tokom više od 50 godina postojanja Instituta za biologiju mora, u okviru laboratorije realizovan je prvi eksperimentalni
uzgoj školjkaša (dagnje i kamenice) u Crnoj Gori. Iako se od tada mijenjao naziv, ne samo laboratorije,
vec i instituta, kroz veliki broj nacionalnih i medjunarodnih naucnih projekata ustanovljene su mogucnosti
uvodjenja novih tehnologija uzgoja školjkaša i uspostavljena je saradnja sa nekim od vodecih zemalja i institucija
koje se bave marikulturom. U narednim redovima pomenucemo najvažnije rezultate tokom poslednje decenije
istraživackog rada laboratorije.
Rezultati istraživanja doveli su do razvoja sektora marikulture, pa danas na podrucju Crne Gore postoji više od
16 uzgajališta školjki; od 2009 godine kao rezultat naucno istraživackog projekta ove laboratorije zapoceto je i sa
uzgojem kamenica, dok su naši ciljevi uvodjenje novih, autohtonih vrsta u proces uzgoja.
Saradnja sa Italijanskim Udruženjem marikulturista iz Trsta, koja traje više od decenije rezultirala je rekonstrukcijom
eksperimentalnog uzgajališta školjki koje se nalazi ispred Instituta za biologiju mora, kao i nabavkom opreme
i neophodne literature. Saradnja sa
Institutom u Vigu (Galicija, Španija) koja je zapocela 2008 godine rezultirala je eksperimentalnim projektom uvodjenja
novih tehnologija uzgoja dagnje u Bokokotorskom zalivu.
Kao rezultat saradnje sa FAO kancelarijom u Rimu i Budimpešti, od jula 2013. godine krece realizacija projekta
AZA – Allocated Zones for Aquaculture.
U saradnji sa Morskim dobrom Crne Gore, a kao rezultat nacionalnih projekata, 2007. godine utvrdjene su lokacije
pogodne za program marikulture, koje su dio Prostornog Plana Posebne namjene za Morsko Dobro.
Izrajdjen je znacajan broj Studija i Elaborata, kao i naucnih radova koji su prezentovani na domacim i medjunarodnim
konferencijama i objavljeni u renomiranim naucnim casopisima.

Naziv resursa Tip
Eksperimentalno uzgajalište školjki Ostalo
Kontakt osoba
email:
mamilica@ac.me
www:
visit page
Adresa:
Tel:
+382 32 303 140