logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English
Centar za energetiku (Centar)
Mašinski fakultet
www:
Home page
email:
igorvus@ac.me

• Mjerenja osnovnih parametara strujno – termickih procesa;
• Kalibracija senzora sa zagrijanim vlaknom za turbulentna strujanja;
• Kursevi za energetske auditore, nastava i mjerenja u laboratoriji;
• Energetska efikasnost u zgradarstvu;
• Mjerenja prelaznih procesa u hidraulickim sistemima;
• Ispitivanje i modeliranje strujanja u saobracajnim tunelima;
• Simulacije geotermalnih izmenjivaca toplote primjenom savremenih CFD modela;

Prezime i ime email Matična institucija
true Vusanovic Igor igorvus@ac.me Mašinski fakultet
Ivanovic Decan Mašinski fakultet
Ivanovic Vladan Mašinski fakultet
Karadzic Uroš Mašinski fakultet
Kazic Nenad Mašinski fakultet
Šekularac Milan Mašinski fakultet
Tombarevic Esad Mašinski fakultet
Vukoslavcevic Petar Mašinski fakultet

Centar za Energetiku je prepoznata istrazivacka laboratorija prije svega sa svojim referencama u poznatim
medjunarodnim casopisima iz oblasti
• Mjerenja u fluidima;
• Prelaznim procesima u hidraulickim sistemima;
• Prenosu toplote i mase u višekomponentnim sistemima
Pored toga Centar je prepoznat u domacem okruženju kao mjesto gdje se izvode obuke za svršene inženjere iz
oblasti energetske efikasnosti u zgradarstvu. Do sada su u Centru u saradnji sa Ministastvom ekonomije Vlade
Crne Gore iskošlovane dvije generacije energetskih auditora koji ce u bliskoj buducnosti vršiti energetske preglede
objekata po Crnoj Gori.
U planu je da Centar za energetsiku postane kljucna tacka u buducem periodu u saradnji sa Ministarstvom ekonomije
koje namjerava da oformi ekipe za preglede objekata, kao i za buduce obuke iz oblasti energetske efikasnosti
u zgradarstvu.

Naziv resursa Tip
Oprema za rad u laboratoriji Oprema
Kontakt osoba
email:
igorvus@ac.me
www:
visit page
Adresa:
Džordža Vašingtona bb P.O. Box 99, 81000 Podgorica, Crna Gora
Tel:
+382 69 38 18 37