logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English
Centar za saobracajno mašinska vjestacenja (Centar)
Mašinski fakultet
www:
Home page
email:
janko@ac.me

• Vjestacenja sudskih predmeta iz oblasti drumskog saobracaja;
• Izrada strucnih mišljenja i nalaza iz oblasti drumskog saobracaja;
• Procjena vrijednosti vozila i štete nastale na vozilima tokom saobracajnih udesa i sl.)
• Vjestacenja sudskih predmeta iz oblasti mašinstva (opšte mašinstvo, energetika, mehanizacija...);
• Izrada strucnih mišljenja i nalaza iz oblasti drumskog mašinstva (opšte mašinstvo, energetika, mehanizacija...)

Prezime i ime email Matična institucija
true Jovanovic Janko janko@ac.me Mašinski fakultet
Culafic Goran Mašinski fakultet
Culafic Zoran Mašinski fakultet
Damjanovic Milanko Mašinski fakultet
Jovanovic Janko Mašinski fakultet
Pajkovic Vladimir Mašinski fakultet
Savicevic Sreten Mašinski fakultet
Simovic Sreten Mašinski fakultet

Centar za saobracajno mašinska vjestacenja je formiran krajem 2008. godine i u prethodnom periodu i okviru
Centra je realizovano vjestacenje oko 200 sudskih predmeta iz oblasti drumskog saobracaja i mašinstva.

Kontakt osoba
email:
janko@ac.me
www:
visit page
Adresa:
Džordža Vašingtona bb 81000 Podgorica, Crna Gora
Tel:
+382 20 245 003