logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English
Centar za transportne mašine i metalne konstrukcije - CETIM (Centar)
Mašinski fakultet
www:
Home page
email:
mburic@ac.me
Kontakt osoba
email:
mburic@ac.me
www:
visit page
Adresa:
Džordža Vašingtona bb 81000 Podgorica, Crna Gora
Tel:
+382 69 020 408