logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English
Evropski Centar za Informacije i Inovacije EIICM (Centar)
Mašinski fakultet
www:
Home page
email:
aleksv@ac.me

Glavni ciljevi centra se mogu definisati kao obeybjedjivanje informacija u pogledu najvecih svjetskih tehnickotehnoloških dostignuca, povezivanje kompanija sa podrucja Crne Gore sa svjetskim kompanijama clanicama najvece svjetske virtualne poslovne mreže, olakšavanje pristupa evropskim fondovima, tehnološki transfer i transfer znanja, kao i ostalo.

Prezime i ime email Matična institucija
true Vujovic Aleksandar aleksv@ac.me Mašinski fakultet
Krivokapic Zdravko Mašinski fakultet

U toku trajanja projekta (masinski fakultet je u projektu vec 5 godina) centar je postigao sve planovima definisane rezultate koji su predvieni od strane evropskog koordinatora i finansijera. Dio rezultata koje su otvarenidj kroz aktivnosti masinskog fakulteta se odnosi na 12 tehnoloskih sporazuma, 10 poslovnih sporazuma, 15  skupova (seminara, obuka) na temu inovacija i transfera znanja i tehnologija, ucesce na 3 godisnje konferencije i doprinos kroz ucescve na mnogim regionalnim konferencijama i prezentiranje mogucnosti saradnje sa EIICM, ucesce na godisnjim ekspertskim sastancima na nivou UN i prezentiranje mogucnosti razvoj ainovacija u Crnoj Gori i ostalo.

Kontakt osoba
email:
aleksv@ac.me
www:
visit page
Adresa:
Cetinjski put bb, 81000 Podgorica, Crna Gora
Tel:
+382 20 242 907