logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English
Kooperativni trening centar - KTC (Centar)
Mašinski fakultet
www:
Home page
email:
mileta@ac.me

• Obuka osoblja i spoljnjih eksperata KTC centra
• Realizacija razvojnih projekata, usluga i konsalting
• Širenje mreže korisnika virtuelne proizvodnje
• Razvoj i implementacija strucnih treninga, seminara i radionica
• Razvoj i implementacija Programa industrijskih stipendija (Industrial Fellowship Programme - IFP)
• Razvoj i implementacija Programa studentske prakse (Practical Placement Programe - PPP)
• Ucešce u medjunarodnim projektima
• Promotivne i marketinške aktivnosti
• Kontrola kvaliteta treninga i usluga, IFP i PPP programa

Prezime i ime email Matična institucija
true Janjic Mileta mileta@ac.me Mašinski fakultet
Sibalic Nikola Mašinski fakultet
Vukcevic Milan Mašinski fakultet

• KTC je ealizovao obuku iz softverskog paketa „CAD - Pro/ENGINEER“ za 10 polaznika. Predavac je bio Dr Nikola
Šibalic.
• KTC je realizovau 4 obuke iz „OFFICE INFORMATIKA“ za 43 polaznika. Predavac je bio prof. dr Mileta Janjic.
• KTC je organizovao više vorkšopova i infodana.
• KTC je suorganizator Konferencija oidržavanja i proizvodnog inzenjeringa - KODIP 2012 i 2013.
• U okviru PPP programa KTC je slao 4 studenta na strucne prakse u zemljama regiona i Evrope: Srbiju (1),
Hrvatsku (1) i Sloveniju (2).

Kontakt osoba
email:
mileta@ac.me
www:
visit page
Adresa:
Džordža Vašingtona bb, 81000 Podgorica, Crna Gora
Tel:
+382 78 107 285