logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English
Laboratorija za turbulentna strujanja (Laboratorija)
Mašinski fakultet
www:
Home page
email:
petarvuk@ac.me

• Dizajn izrada i kalibracija sondi sa zagrijanim vlaknima.
• Optimizacija multisenzorskih sondi za mjerenje najsloženijih parametara turbulentnih strujnih polja.
• Mjerenja osnovnih parametara turbulentnih strujnih polja pri promenljivim temperaturama i u superkriticnim uslovima.
• Modeliranje strujnih polja u saobracajnim tunelima.
• Kalibracija instrumenata za mjerenje brzine, pritiska i temperature.

Prezime i ime email Matična institucija
true Vukoslavcevic Petar petarvuk@ac.me Mašinski fakultet
Karadzic Uros Mašinski fakultet
Šekularac Milan Mašinski fakultet
Tombarevic Esad Mašinski fakultet

Laboratorija turbulentnih strujanja je prepoznata istraživacka laboratorija prije svega sa svojim referencama u poznatim mecunarodnim casopisima:
• Anual review of fluid mechanics
• Journal of fluid mechanics
• Experiments in fluids
• Measurements, Science and Technology. Pored toga Laboratorija je prepoznata na prostorimau bivse SFRJ, USA , Evropi i Južnoj koreji kao mjesto gdje su gostovali istraživaci iz navedenih država u cilju upoznavanja sa razvojem i primjenom sondi sa zagrijanim vlaknima i realizacije naucnoistraživackih projekata.
U saradnji sa Univerzitetom u Merilendu – USA, u ovoj laboratoriji su razvijeni prvi modeli sondi za mjerenje gradijenata brzine, mjerenja u polju promenljive temperature i u superkriticnim uslovima.

Kontakt osoba
email:
petarvuk@ac.me
www:
visit page
Adresa:
Džordža Vašingtona bb, 81000 Podgorica, Crna Gora
Tel:
+382 20 245 003