logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English
Centar za statisticka istrazivanja, modeliranja i prognoze (CSIMP) (Centar)
Ekonomski fakultet
www:
Home page
email:
milena@ac.me

Glavne aktivnosti CSIMP-a:
• Izrada razlicitih istrazivanja po narudzbi, prije svega od strane domacih firmi i drugih subjekata;
• Organizovanje kurseva iz primijenjene statistike namijenjenih doktorantima i zaposlenima na Fakultetu, u
cilju ovladavanja osnovnim statistickim aparatom i njegovom primjenom u istrazivanjima;
• Komercijalni kursevi i radionice o statistickim metodama i softverima (SPSS, STATA, Eviews i dr.);
• Konkurisanje za domaze i medjunarodne projekte u saradnji sa drugim centrima na Univerzitetu, a u cilju
jacanja istrazivanja u oblasti statistike i ekonometrijskog modeliranja.

Prezime i ime email Matična institucija
true Lipovina-Bozovic Milena milena@ac.me Ekonomski fakultet
Backovic-Vulic Tamara Ekonomski fakultet
Rakocevic Svetlana Ekonomski fakultet
Bacovic Maja Ekonomski fakultet
Cerovic Julija Ekonomski fakultet
Dragasevic Zdenka Ekonomski fakultet
Karadzic Vesna Ekonomski fakultet
Kascelan Vladimir Ekonomski fakultet
Vujosevic Sasa Ekonomski fakultet

Centar je osnovan prije nekoliko mjeseci i trenutno su u toku pripreme za organizovanje kurseva o primjeni
statistickih i ekonometrijskih metoda u SPSS-u i E views-u.

Naziv resursa Tip
Softverski paketi (Eviews, SPSS) Specijalizovani softver
PC sala (racunarska oprema) Oprema
Kontakt osoba
email:
milena@ac.me
www:
visit page
Adresa:
Tel:
+382 78 11 33 23