logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English
Centar za vannastavnu edukaciju Ekonomskog fakulteta (Centar)
Ekonomski fakultet
www:
Home page
email:
radivojed@ac.me

Centar za vannastavnu edukaciju Ekonomskog fakulteta za cilj ima da svim zainteresovanim licima, koji se
nalaze u radnom odnosu ili su u procesu sticanja bilo kog stepena diplome, dodatna znanja iz oblasti ekonomske
teorije i prakse. Centar pociva na premisama i principima cjelozivotnog ucenja, kao osnovama razvoja
savremenih i osposobljenih kadrova koje potrazuje i koje ce potreazivati trziste rada. Centar svoju djelatnost
i aktivnost sprovodi uz pomoc svih kapaciteta kojima raspolaze Ekonomski fakulte, na taj nacin priblizavajuci
Ekonomski fakultet realnom svijetu, realnoj ekonomiji i aktuelnoj svakodnevnici.

Prezime i ime email Matična institucija
true Drobnjak Radivoje radivojed@ac.me Ekonomski fakultet
Djuraskovic Jovan Ekonomski fakultet
Lalevic Filipovic Ana Ekonomski fakultet
Raickovic Magdalena Ekonomski fakultet

Centar je relativno mlada organizacija koja posluje na Ekonomskom fakultetu od 2013. Godine. U sklopu
svojih aktivnosti i djelovanja do sada je realizovan projekat Zimske skole preduzetnistva, koju je pohadjalo 40
polaznika, od kojih su 30 njih bili predstavnici raznih udruzenja i privatnog sektora iz Crne Gore.


Centar priprema razne seminare i obuke koje ce se iskoristiti i za promotivne svrhe, usmjerene prema najboljim
srednjoskolcima u Crnoj Gori. Na taj nacin se pokusavaju kroz razlicite aktivnosti, promovisati prije
svega preduzetnicke vrijednosti i preduzetnicki principi, kao okosnica razvoja savremenih ekonomskih sistema.

Kontakt osoba
email:
radivojed@ac.me
www:
visit page
Adresa:
Jovana Tomaševi?a 37, 810000 Podgorica
Tel:
+382 78 113 324