logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English
Centar za telekomunikacije (Centar)
Elektrotehnički fakultet
www:
Home page
email:
milica@t-com.me

Glavni ciljevi:
• istrazivanje i obrazovanje u oblasti tradicionalnih i novih komunikacionih tehnologija
• definisanje otvorene platforme za istrazivanja, obrazovanje i inovacije, s ciljem stvaranja novih nacina primjene
i konvergentnih informaciono-komunikacionih tehnologija.
Aktivnosti koje vode postizanju ciljeva:
• interdisciplinarna zajednicka istrazivanja
• projekti
• publikacije
• razmjena studenata i osoblja
• doktorske studije
• saradnja sa privredom
• ucesce na relevantnim domacim i inostranim naucnim skupovima

Prezime i ime email Matična institucija
true Pejanovic Djurisic Milica milica@t-com.me Elektrotehnički fakultet
Radonjic Milutin m.radonjic@ieee.org Elektrotehnički fakultet
Radusinovic Igor igorr@ac.me Elektrotehnički fakultet
Veljovic Zoran veljovic@ac.me Elektrotehnički fakultet

Zahvaljujuci strucnom timu, tradiciji i postojecoj infrastrukturi, Centar je prepoznat ne samo na nacionalnom
vec i medjunarodnom nivou. O tome govore partnerstva sa relevantnim institucijama, ucesce u medjunarodnim
i nacionalnim projektima. Centar je jedan od prvih crnogorskih ucesnika u COST programu, kao i programu
SCOPES. Takodje, LEXNET projekat http://www.lexnet-project.eu/ je jedan od malobrojnih naucnih projekata
u okviru FP7 programa. Takodje, Centar igra vaznu ulogu u implementaciji nedavno odobrenog FP7 projekta
FOREMONT, prijavljenog u okviru potprograma „Kapaciteti“.

Kontakt osoba
email:
milica@t-com.me
www:
visit page
Adresa:
Džordža Vašingtona bb, 81000 Podgorica
Tel:
+382 20 245 839