logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English
Centar za društvena istraživanja Fakulteta politickih nauka (Centar)
Fakultet političkih nauka
www:
Home page
email:
oliverak@ac.me

Centar za drustvena istrazivanja je osnovan u cilju jacanja istrazivackog kapaciteta Fakulteta politickih nauka kao
i snaznijeg povezivanja znanja koje se akumulira u akademskoj zajednici sa sirim drustvenim strukturama u cilju
boljeg planiranja javnih politika u Crnoj Gori. On ce, stoga, nastojati da ide u susret kako zahtevima savremenih
trendova u drustvenim naukama, tako i potrebama institucija i organizacija naseg drustva u celini.
Centar za drustvena istraživanja imace sljedece konkretne ciljeve:
• Organizaciju i realizaciju naucnih i primijenjenih istrazivanja u Crnoj Gori i u medjunarodnom okviru,
• Jacanje istrazivackih kapaciteta Fakulteta politickih nauka,
• Edukaciju studenata u okviru rada centra,
• Promovisanje empirijskih istraživanja za potrebe javnih politika,
• Promovisanje Fakulteta kao lidera u oblasti empirijskih istrazavanja i to na nacionalnom i regionalnom nivou.

Prezime i ime email Matična institucija
true Komar Olivera oliverak@ac.me Fakultet političkih nauka
Clanovi Centra su svi nastavnici i saradnici na FPN-u. Fakultet političkih nauka

Obuke za studente za rad na društvenim istraživanjima.

Naziv resursa Tip
Softverski paketi (Eviews, SPSS) Specijalizovani softver
PC sala (racunarska oprema) Oprema
Kontakt osoba
email:
oliverak@ac.me
www:
visit page
Adresa:
13. jula 2, 81000 Podgorica
Tel:
+382 67 277 651