logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English

Entiteti

Matična institucija Naziv entiteta Vrsta entiteta Kontakt osoba
Univerzitet Crne Gore Centar Informacionog Sistema Univerziteta Crne Gore Centar Krstajic Bozo
Fakultet političkih nauka Centar za društvena istraživanja Fakulteta politickih nauka Centar Komar Olivera
Mašinski fakultet Centar za energetiku Centar Vusanovic Igor
Ekonomski fakultet Centar za medjunarodne projekte Centar Radonjic Milena
Univerzitet Crne Gore Centar za nauku Fakulteta primijenjene fizioterapije Centar Mustur Dušan
Univerzitet Crne Gore Centar za podršku istraživanjima i razvoju na UCG Centar Jacimovic Vladimir
Ekonomski fakultet Centar za racunovodstvo i reviziju Centar Demirovic Selma
Ekonomski fakultet Centar za razvoj karijere Centar Melovic Boban
Mašinski fakultet Centar za saobracajno mašinska vjestacenja Centar Jovanovic Janko
Ekonomski fakultet Centar za statisticka istrazivanja, modeliranja i prognoze (CSIMP) Centar Lipovina-Bozovic Milena
Elektrotehnički fakultet Centar za telekomunikacije Centar Pejanovic Djurisic Milica
Mašinski fakultet Centar za transportne mašine i metalne konstrukcije - CETIM Centar Buric Milorad Miso
Ekonomski fakultet Centar za vannastavnu edukaciju Ekonomskog fakulteta Centar Drobnjak Radivoje
Mašinski fakultet Evropski Centar za Informacije i Inovacije EIICM Centar Vujovic Aleksandar
Univerzitet Crne Gore Institut za sociologiju i psihologiju Centar Ceranic Goran
Mašinski fakultet Kooperativni trening centar - KTC Centar Janjic Mileta
Mašinski fakultet Laboratorija za automatizaciju i mehatroniku Laboratorija Mijanovic Markuš Marina
Univerzitet Crne Gore Laboratorija za hemiju, biohemiju i molekularnu biologiju Laboratorija Kljajic Zoran
Univerzitet Crne Gore Laboratorija za ihtiologiju i morsko ribarstvo-Institut za biologiju mora Laboratorija Joksimovic Aleksandar
Univerzitet Crne Gore Laboratorija za opštu biologiju i zaštitu mora Laboratorija Macic Vesna
Univerzitet Crne Gore Laboratorija za razvojna istraživanja i marikulturu Laboratorija Mandic Milica
Mašinski fakultet Laboratorija za turbulentna strujanja Laboratorija Vukoslavcevic Petar