logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English

Resursi

Page: First Prev Next Last
Naziv resursa Naziv entiteta Tip
1-kanalni funkcijski generator talasa, 30 MHz,proizvodjac Agilent. Laboratorija za automatizaciju i mehatroniku Oprema
2-kanalni osciloskop, 70 MHz, proizvodjac Agilent. Laboratorija za automatizaciju i mehatroniku Oprema
24 PC racunara Centar za nauku Fakulteta primijenjene fizioterapije Oprema
4-kanalni osciloskop, 200 MHz, proizvodjac Agilent. Laboratorija za automatizaciju i mehatroniku Oprema
Anemometri za sonde sa zagrijanim vlaknima Laboratorija za turbulentna strujanja Oprema
Axio Imager Microscope with AxioImage ICC3 camera. Laboratorija za ihtiologiju i morsko ribarstvo-Institut za biologiju mora Oprema
Biblioteka Fakulteta Centar za nauku Fakulteta primijenjene fizioterapije Oprema
Binokularna lupa PB International Laboratorija za ihtiologiju i morsko ribarstvo-Institut za biologiju mora Oprema
Blade Server (HP ProLiant BL685c G6 8435 - 24 CPU, 64 GB RAM, 2 * 300 GB HDD), software za virtuelizaciju. Centar Informacionog Sistema Univerziteta Crne Gore Specijalizovani softver
Calvet planktonska mreža Laboratorija za ihtiologiju i morsko ribarstvo-Institut za biologiju mora Oprema
Centar je tek osnovan, tako da jos nije bilo znacajnih aktivnosti. Centar za racunovodstvo i reviziju Ostalo
Centar pruža podršku i informaciju partnerima iz CG i inostranstva u korištenju opreme koja je u posjeduUCG Centar za podršku istraživanjima i razvoju na UCG Oprema
Davac za mjerenje broja obrtaja. Laboratorija za automatizaciju i mehatroniku Oprema
Davac za mjerenje vibraciskog ubrzanja. Laboratorija za automatizaciju i mehatroniku Oprema
DEFORM 2D i 3D CAE softverski paket za Metod konacnih elemenata Kooperativni trening centar - KTC Specijalizovani softver
Dijagnosticka oprema za mjerenje procurivanja ulja. Laboratorija za automatizaciju i mehatroniku Oprema
Dijagnosticko-terapijska oprema Centar za nauku Fakulteta primijenjene fizioterapije Oprema
DST CTD Probe and Sea Star Graphical Supporting Software Laboratorija za ihtiologiju i morsko ribarstvo-Institut za biologiju mora Oprema
Eksperimentalno uzgajalište školjki Laboratorija za razvojna istraživanja i marikulturu Ostalo
FLUENT, Ansys Laboratorija za turbulentna strujanja Specijalizovani softver
Instrument za dijagnozu stanja mašinskih sistema T30, proizvodjaca SPM-Švedska. Laboratorija za automatizaciju i mehatroniku Oprema
Istraživacki camac 100-KT Laboratorija za ihtiologiju i morsko ribarstvo-Institut za biologiju mora Oprema
Istrazivacki resursi, oprema i ostalo je opisano u svim projektima koji su radjeni u periodu od 2000 do danas Laboratorija za hemiju, biohemiju i molekularnu biologiju Ostalo
Izmedju ostalog, u sklopu centra se nalazi laboratorija za mjerenja elektromagnetnog polja. Centar za telekomunikacije Oprema
LabView, National Instruments Laboratorija za turbulentna strujanja Oprema
Mašina za rezanje i poliranje otolita Laboratorija za ihtiologiju i morsko ribarstvo-Institut za biologiju mora Oprema
Mobini PC mjerno-akvizicijski uredjaj, A2 Logger,proizvodjaca Electronic Desing, Srbija. Laboratorija za automatizaciju i mehatroniku Oprema
NIKON DS Camera Control Unit DS–L2 with DS Camera Head DS–Fi1 Laboratorija za ihtiologiju i morsko ribarstvo-Institut za biologiju mora Oprema
NIKON SMZ 800 Stereomicroscope with MOTIC camera Laboratorija za ihtiologiju i morsko ribarstvo-Institut za biologiju mora Oprema
Ocean Seven 316Plus CTD, Multiparameter Probe Laboratorija za ihtiologiju i morsko ribarstvo-Institut za biologiju mora Oprema
Oprema za istraživanja iz oblasti FSW - Friction Ster Welding Kooperativni trening centar - KTC Oprema
Oprema za istraživanja iz oblasti Obrade deformisanjem Kooperativni trening centar - KTC Oprema
Oprema za rad u laboratoriji Centar za energetiku Oprema
Opticki uredjaji (razne vrste mikroskopa) za izradu sondi sa zagrijanim vlaknima Laboratorija za turbulentna strujanja Oprema
PC sala (racunarska oprema) Centar za statisticka istrazivanja, modeliranja i prognoze (CSIMP) Oprema
PC sala (racunarska oprema) Centar za društvena istraživanja Fakulteta politickih nauka Oprema
Petite Ponar Grab Laboratorija za ihtiologiju i morsko ribarstvo-Institut za biologiju mora Oprema
Pored toga, Laboratorija posjeduje opremu za mjerenjau pneumatici i hidraulici, mjerenje i analizu vibracija,kao i didakticku opremu. Laboratorija za automatizaciju i mehatroniku Oprema
Pro/ENGINEER University Plus Site License CAE softverski paket Kooperativni trening centar - KTC Specijalizovani softver
Racunar sa stampacem Centar za transportne mašine i metalne konstrukcije - CETIM Oprema
Racunarska sala sa 10 racunara Kooperativni trening centar - KTC Oprema
Racunarski klaster (MREN-01-CIS) je prvi akademski klaster u Crnoj Gori. Centar Informacionog Sistema Univerziteta Crne Gore Oprema
Sartorius ED 4202S Laboratorija za ihtiologiju i morsko ribarstvo-Institut za biologiju mora Oprema
Sistem za lasersko centriranje, Damalini 525 Laboratorija za automatizaciju i mehatroniku Oprema
Sistemi za akviziciju podataka sa simultanom akvizicijom na vise kanala Laboratorija za turbulentna strujanja Oprema
Softverski paketi (Eviews, SPSS) Centar za statisticka istrazivanja, modeliranja i prognoze (CSIMP) Specijalizovani softver
Softverski paketi (Eviews, SPSS) Centar za društvena istraživanja Fakulteta politickih nauka Specijalizovani softver
Software FluidSIM-H v4.0, proizvodjac Festo Laboratorija za automatizaciju i mehatroniku Specijalizovani softver
Software FluidSIM-P v4.0, Festo, sa 13 licenci Laboratorija za automatizaciju i mehatroniku Specijalizovani softver
Software LabView sa akademskom licencom,proizvodjac National Instruments. Koristi se za mjerenja i upravljanje sistemima. Laboratorija za automatizaciju i mehatroniku Specijalizovani softver
Tokom vještacenja sudskih predmeta iz oblasti drumskog saobracaja i mašinstva po potrebi se koristitiraspoloživa oprema laboratorija Mašinskog fakulteta u Podgorici. Centar za saobracajno mašinska vjestacenja Oprema
Uredjaji za kalibraciju i testiranje sondi sa zagrijanim vlaknima (aerodinamicki tuneli, superkriticni tuneli) Laboratorija za turbulentna strujanja Oprema