logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English
Blade Server (HP ProLiant BL685c G6 8435 - 24 CPU, 64 GB RAM, 2 * 300 GB HDD), software za virtuelizaciju.
Specijalizovani softver

Blade Server se koristi za istraživanje iz oblasti virtuelizacije i paralelnog programiranja, do sada na primjerima
numeri?ke analize paralelnih aplikacija u više oblasti