logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English
24 PC racunara
Oprema

starost od 1 do 3 godine, svi povezani na internet kojeg koriste nastavnici, saradnici i studenti