logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English
Dijagnosticko-terapijska oprema
Oprema

kompjuterizovana balans platforma, biciklergometar X5, Spirometar Superlab
III sa SPO2, Pulsni oksimetar Oxy-9 GIMA, 14 ure?aja za aparaturnu fizikalnu terapiju, oprema ze kineziterapiju