logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English
Istrazivacki resursi, oprema i ostalo je opisano u svim projektima koji su radjeni u periodu od 2000 do danas
Ostalo