logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English
Istraživacki camac 100-KT
Oprema

Istraživacki camac 100-KT, dužine 11.95 m, sa pratecom hidrografskom opremom, hidrografskim vincom,
sonarom i GPS. Koristi se za terenska istraživanja Crnogorskog primorja, odlazaka na istraživacke pozicije,
transport ronilacke opreme i ronilaca, uzimanje uzoraka morske vode, sedimenta i primjeraka morske flore
i faune.