logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English
Axio Imager Microscope with AxioImage ICC3 camera.
Oprema

Mikroskop se koristi za posmatranje subjekta pod
povecanjem i izradu fotografija.