logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English
Mašina za rezanje i poliranje otolita
Oprema

Koristi se za rezanje i poliranje otolita sa ciljem ocitavanja starosti morskih
organizama.