logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English
Ocean Seven 316Plus CTD, Multiparameter Probe
Oprema

Sonda za mjerenje provodljivosti, temperature, saliniteta,
kiseonika i dubine mora.