logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English
Racunarski klaster (MREN-01-CIS) je prvi akademski klaster u Crnoj Gori.
Oprema

Koristio se za istraživanja u više FP7 projekata, a sada se koristi u okviru EGI-Inspire projekta. Sastavljen je od 25 racunara i servera za obradu podataka, storage i monitoring elementa.