logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English
NIKON DS Camera Control Unit DS–L2 with DS Camera Head DS–Fi1
Oprema

Kamera/fotoaparat za mikroskop/lupu
uz kontrolnu jedinicu/ekran