logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English
DST CTD Probe and Sea Star Graphical Supporting Software
Oprema

Set od tri sonde sa gumenim kucištima i
pripadajuci softver