logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English
NIKON SMZ 800 Stereomicroscope with MOTIC camera
Oprema

Binokularna lupa sa kamerom/fotoaparatom