logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English
Oprema za rad u laboratoriji
Oprema

• Akviziteri za snimanje podataka;
• Mjerni isnstrumenti za mjerenje protoka, temperature, brzine strujanja vazduha, vlažnosti
• Ultrazvucni mjeraci protoka;
• Infracrvena kamera za mjerenje visokih temperatura;
• Anemometri sa zagrijanim vlaknom;
• Uredjaji za kalibraciju i testiranje manometara;
• Software – i za rad:
• LabView, National Instrumnets

• FLUENT, Ansys