logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English
DEFORM 2D i 3D CAE softverski paket za Metod konacnih elemenata
Specijalizovani softver