logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English
Software LabView sa akademskom licencom,proizvodjac National Instruments. Koristi se za mjerenja i upravljanje sistemima.
Specijalizovani softver