logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English
Software FluidSIM-P v4.0, Festo, sa 13 licenci
Specijalizovani softver