logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English
1-kanalni funkcijski generator talasa, 30 MHz,proizvodjac Agilent.
Oprema