logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English
4-kanalni osciloskop, 200 MHz, proizvodjac Agilent.
Oprema