logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English
Instrument za dijagnozu stanja mašinskih sistema T30, proizvodjaca SPM-Švedska.
Oprema