logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English
Mobini PC mjerno-akvizicijski uredjaj, A2 Logger,proizvodjaca Electronic Desing, Srbija.
Oprema