logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English
Pored toga, Laboratorija posjeduje opremu za mjerenjau pneumatici i hidraulici, mjerenje i analizu vibracija,kao i didakticku opremu.
Oprema