logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English
Uredjaji za kalibraciju i testiranje sondi sa zagrijanim vlaknima (aerodinamicki tuneli, superkriticni tuneli)
Oprema